[2019] HAPPYNESS SEASON

Đăng lúc: 2019-02-06 21:09:25

Phước báu lớn nhất là làm tình nguyện ít ai quan tâm là họ sẽ nhận được gì vì tâm họ luôn hoan hỷ khi làm việc phước thiện.
Cổ nhân có câu
Dù xây chín đợt phù đồ.
Không bằng làm phúc cứu cho một người.

Làm phước thiện là san sẻ tình thương, là chia sẻ nỗi bất hạnh với người khác, là gần gũi với tha nhân, là thấy hạnh phúc mà mình đang có đây thật may mắn.

Chẳng ai ghét bỏ người sống tốt cho bản thân và với những người xung quanh, người ta thương mến là phước báu quý giá lắm.

Nhân mùa xuân về chúng con cùng nhau xin hồi hướng phước đức Thiện lành này đến khắp tất cả mọi người đều được An Lành và Hạnh phúc bằng chính công việc tư tập và hành đạo của bản thân.

Bữa tiệc cuối năm như lời chúc mừng hơn 100 con của 3 trường khuyết tật và khó khăn của TP HCM

#Hanhphuc la #Sechia mang đến cho các AEC nhiều niềm tự hào trong mỗi chúng ta.

#CTVCD
#Chungtayvicongdong
#HappynessSeason

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Danh Nguyen Tien, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thuận Tấn, mọi người đang ngồi