[EM NUÔI] NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG NHỚ

Cập nhật 3 tháng trước

Khác với các chương trình khác tạo nên một hình dáng Em nuôi Chung tay vì cộng đồng, những chương trình thường chỉ là một sự kiện, hoặc quyên góp ủng hộ cho nhóm đối tượng nhất định.

Chương trình này gần như bao gồm hết và thực sự có ý nghĩa nhờ có sự tương tác giữa mạnh thường quân, các em trong dự án, ban điều hành. Dự án em nuôi là cả một quá trình theo dõi, hỗ trợ từng bước trưởng thành của các em, đặc biệt các sự kiện offline là mỗi dịp để các em học hỏi từ anh chị ban điều hành, từ mentor, tạo tâm lý tự tin và vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống.

Từ khoá bài viết:

#Emnuoi #EmnuoiChungtayvicongdong #Emnuoi_Chungtayvicongdong #CTVCD