[GIA LAI] XUÂN 2019 NHỮNG HÌNH ẢNH GHI NHẬN

Cập nhật 1 tuần trước

Mỗi bước chân đi qua của anh em #Chungtayvicongdong đã để lại những gì cho xã hội nói chung và địa phương nói riêng đặc biệt là các em học sinh là đối tượng thụ hưởng.

Nhắc đến Chungtayvicongdong Hội TN chúng tôi luôn tâm niệm một điều làm được gì thay đổi nhận thức, phát triển bản thân của đối tượng chúng tôi tiếp cận.

Như câu chúng tôi vẫn luôn truyền thông với các anh chị "Nếu cho tôi một đồng tôi sẽ mua bánh ăn hết - Nhưng nếu giao quyền cho tôi 1 đồng đó thôi sẽ sửa Trường hoặc xây cầu và các hoạt động bền vững" cho nhiều đối tượng được sử dụng.

Cảm ơn các ACE #Tunguyen đồng hành bằng chính #Hanhphuc của bản thân để #Chiase đến cộng đồng.

Cảm ơn anh em Huyện Đoàn Ia Grai đang hỗ trợ Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng thi công công trình
- Sơn trường
- 300M2 sân
- Cổng trường

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

Những lớp học đang dần xuống cấp 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, nhà và ngoài trời

Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng đã quyên góp vận động từ các Mạnh thường quân để sửa lại trường và làm mới 

Trong hình ảnh có thể có: nhà, cây và ngoài trời

Mọi thứ đã sẵn sàng cho một ngôi trường được cải tạo 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Những hình ảnh rất thân thương từ những người Ông, Bố, Mẹ, Chú và các Thầy, Cô 

Ban truyền thông

Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng