Mã ủng hộ Người ủng hộ Số tiền (VND) Chi tiết
KM07020 Đỗ Thị Duyên (bạn Ánh Hồng) 500,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 1 tháng trước
Chung tay trong chương trình Xuân 2019 ở La Grai- Gia Lai